Pokud chcete být vždy rychleji v obraze a s aktuálními komentář či novinkami, najdete nás i na

facebooku

 

TERMÍNY VÝDEJŮ POVOLENEK NA ROK 2021

8.1.2021   (pátek)    od 17:00 do 19:00
9.1.2021   (sobota)  od 17:00 do 19:00
22.1.2021 (pátek)    od 17:00 do 19:00
23.1.2021 (sobota)  od 17:00 do 19:00

19.2.2021 (pátek)    od 17:00 do 19:00
20.2.2021 (sobota)  od 16:00 do 17:00

 

POZOR!!!

Povolenky budou vydávány přes výdejní okno.

Pokud nechcete příliš zmrzat nebo dlouho čekat doporučujeme:

Ve výdejní termín odevzdáte najednou povolenku
a vyplněný sumář za rok 2020, členský průkaz,
platný rybářský lístek a peněžní obnos, na který
Vám bude vystaven doklad.

V následujícím výdejním termínu si vyzvednete
všechny doklady nazpět, bez nutnosti vyčkávání u
výdejního okna.

Výbor p.s. MRS Třešť

 

 

 Důležité upozornění!!!

 Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády

2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

 

  Informace k převodu členství z jiných p.s. do naší organizace

Vzhledem k velkému zájmu členů jiných pobočných spolků o převod členství do naší organizace a s tím spojené i velké množství telefonických nebo emailových dotazů, dáváme malý návod jak nejsnáze tuto změnu provést.

1. Před započetím samotného úkonu informujte o svém úmyslu některého z členů výboru MRS Třešť p.s. , předsedu Martina Satrapu 727984527 nebo hospodáře Jiřího Vytisku 608 459 632.

2. V případě kladného výsledku rozhovoru (bod 1) navštivte svoji stávající organizaci, kde Vám původní organizace převodku vyplní a potvrdí.

3. Převodku obratem zašlete na adresu MRS Třešť p.s., U váhy 465, Třešť 589 01 nebo ji  osobně předejte některému z členů výboru jejichž adresy či kontakty najdete v sekci kontakty.

 
 

Aktualizováno (Pátek, 19 Únor 2021 09:57)