Pokud chcete být vždy rychleji v obraze a s aktuálními komentář či novinkami, najdete nás i na

facebooku

 

Prodej známek a povolenek na rok 2020

 

Pátek  14. února 2020  od 17 do 19 hod.

Pátek  28. února 2020  od 17 do 19 hod.

Pozor! Bez odevzdaných sumářů a povolenek za rok 2019 nebudou  nové doklady vydány!!!

 

 

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

POBOČNÉHO SPOLKU

DNE 8. BŘEZNA 2020 v 10 HODIN v KINĚ MÁJ TŘEŠŤ

 

(1) Výbor pobočného spolku o názvem Moravský rybářský svaz z.s. pobočný spolek Třešť, zapsaný ve

spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl I, vložka 18268, se sídlem Třešť U

Váhy 465/2 IČO 00557315 (dále jen „pobočný spolek" zveřejňuje dnem 31.12.2019 na webových

stránkách pobočného spolku www.rybaritrest.cz a FB Moravský rybářský svaz p.s. Třešť, návrh

programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem

pobočného spolku.

(2) Návrh programu nadcházející výrobní (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

1.           Zahájení

2.           Volba komisí

3.           Předneseni zpráv o Činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019

4.           Schválení plánu hospodářská Činnosti na kalendářní rok 2020

5.           Volba nových členů výboru

6.           Volba nových členů kontrolní a revizní komise

7.           Schválení usnesení

8.           Diskuze

9.           Závěr

(3) Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho

kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňujíc! body programu. Případné

návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) Členská schůze pobočného spolku. Je

třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu

jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

V Třešti dne 31.12.2019

Martin Satrapa, předseda výboru pobočného spolku

 

 

 Důležité upozornění!!!

 Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády

2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

 

  Informace k převodu členství z jiných p.s. do naší organizace

Vzhledem k velkému zájmu členů jiných pobočných spolků o převod členství do naší organizace a s tím spojené i velké množství telefonických nebo emailových dotazů, dáváme malý návod jak nejsnáze tuto změnu provést.

1. Před započetím samotného úkonu informujte o svém úmyslu některého z členů výboru MRS Třešť p.s. , předsedu Martina Satrapu 727984527 nebo hospodáře Jiřího Vytisku 608 459 632.

2. V případě kladného výsledku rozhovoru (bod 1) navštivte svoji stávající organizaci, kde Vám původní organizace převodku vyplní a potvrdí.

3. Převodku obratem zašlete na adresu MRS Třešť p.s., U váhy 465, Třešť 589 01 nebo ji  osobně předejte některému z členů výboru jejichž adresy či kontakty najdete v sekci kontakty.

 
 

Aktualizováno (Pondělí, 03 Únor 2020 21:23)